FR   NL   EN
 Home     Contact

Praktische informatie

BMI
Louizalaan 32, bus13
B-1050 Brussel
Tel. : +32 2 776 01 00
Fax: +32 2 770 66 38
E-mail: info@bmi-sbi.be
RPR0411.892.088

 

Onze missie

 

"Buitenlandse investeringen van

Belgische privéondernemingen met

kapitaal en knowhow ondersteunen"

 

Op Youtube: Integrale versie

Op Youtube: korte versie

Het economische toneel verandert voortdurend. Een groeiend aantal landen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika, Centraal- en Oost-Europa hanteert markteconomische principes. Naarmate deze landen hun markten openen voor buitenlandse handel en investeringen, ontstaan er nieuwe kansen, zowel voor de plaatselijke ondernemingen als voor Belgische bedrijven die naar het buitenland willen uitbreiden en toegang zoeken tot deze nieuwe markten.
In de gastlanden is echter niet altijd een toereikende financiering voor buitenlandse investeringen voorhanden.

De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) biedt co-financieringen aan op middellange of lange termijn van buitenlandse investeringen door Belgische ondernemingen. Ze houdt daarbij rekening met de belangen van het gastland en met de Belgische economische belangen. Hoewel de geselecteerde projecten zich dienen in te schrijven in een logica van financiële leefbaarheid en rentabiliteit, is de eerbied voor de principes van duurzame ontwikkeling en sociaal verantwoord ondernemen een belangrijk criterium voor een eventuele tussenkomst vanwege de BMI.

In samenwerking met de Belgische ondernemingen biedt de BMI financieringsoplossingen op maat aan, rekening houdend met de bijzondere behoeften en het risicoprofiel van elk individueel project. In dit kader treedt de BMI op als een partner op lange termijn die actief meedenkt en -werkt aan de opzet en/of aan de begeleiding van het project.

Sinds haar oprichting in 1971 heeft de BMI meegewerkt aan de realisatie van meer dan 300 projecten in meer dan 50 landen.

Bezoek onze projecten in uitvoering