FR   NL   EN
 Home     Contact

Praktische informatie

BMI
Louizalaan 32, bus13
B-1050 Brussel
Tel. : +32 2 776 01 00
Fax: +32 2 770 66 38
E-mail: info@bmi-sbi.be
RPR0411.892.088

Administratie en controle

Raad van bestuur

De Raad van bestuur van de BMI bestaat uit 10 bestuurders, onder wie vertegenwoordigers van de Overheid en van de privésector. Dankzij deze samenstelling kan de Raad een gericht toezicht houden op zowel de financiĆ«le als de de sociale doelstelling van de BMI, door een strenge selectie te maken van de projecten die voldoende rendabel zijn en het nauwst aansluiten bij haar opdracht. De Raad hanteert de regels van deugdelijk bestuur, met monitoring en evaluatie van de financiële impact van de risico's van investeringsprojecten. Hij oefent bovendien een strenge interne controle uit.

Hij vergadert regelmatig over de volgende punten:

  • De ontvankelijkheid van nieuwe projecten, rekening houdend met de opdracht van de BMI
  • De investeringsbeslissingen
  • De driemaandelijkse analyse en follow-up van de lopende projecten
  • De beslissing om op of, in voorkomend geval, vóór het einde van de termijn uit een investering te stappen
  • Analyse en opvolging van de jaarrekeningen
  • De strategische oriëntatie van de BMI

Externe controle

De rekeningen van de BMI worden jaarlijks door een externe auditor gecontroleerd en gecertificeerd. De rekeningen kunnen worden geraadpleegd bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België.