FR   NL   EN
 Home     Contact

Praktische informatie

BMI
Louizalaan 32, bus13
B-1050 Brussel
Tel. : +32 2 776 01 00
Fax: +32 2 770 66 38
E-mail: info@bmi-sbi.be
RPR0411.892.088

Europese samenwerking

EDFI (European Development Finance Institutions), mede opgericht door BMI in 1992, is thans een vereniging die zestien Europese bilaterale financierings- en ontwikkelingsinstellingen groepeert. Ze wil de samenwerking tussen haar leden bevorderen en hun banden met de instellingen van de Europese Unie en de Europese Investeringsbank (EIB) versterken en verder uitbouwen.

De leden van EDFI verschaffen financieringen op lange termijn aan ondernemingen van de privésector in landen die hun economie ontwikkelen en hervormen.

De meeste EDFI-leden zijn niet aan beperkingen van nationaal belang onderworpen en mogen met investeerders van alle nationaliteiten samenwerken. Hierdoor worden steeds meer projecten door verscheidene leden samen gefinancierd. In dit kader streeft EDFI naar de schepping van een synergie tussen de verschillende instellingen, de ontwikkeling van gemeenschappelijke procedures en de opsporing van investeringskansen.

De BMI is tevens partner van EFP ("European Financing Partner). Dit is een unieke structuur opgezet door institutionele investeerders met een huidige financieringscapaciteit van € 340 miljoen waarvan de middelen worden verschaft door enerzijds de Europese Investeringsbank (EIB) en anderzijds door 12 EDFI-leden en die gericht is op projecten in ACP-landen (African, Caribbean, and Pacific Member States).