FR   NL   EN
 Home     Contact

Praktische informatie

BMI
Louizalaan 32, bus13
B-1050 Brussel
Tel. : +32 2 776 01 00
Fax: +32 2 770 66 38
E-mail: info@bmi-sbi.be
RPR0411.892.088

Ons aanbod

De BMI beschikt over een reeks instrumenten voor de oprichting of overname van buitenlandse ondernemingen of voor de herstructurering en ontwikkeling van bestaande buitenlandse ondernemingen.

Haar tussenkomsten zijn aangepast aan elk individueel geval, om optimaal in te spelen op de financiële behoeften van de Belgische investeerders en om het project- en landgebonden risico correct te verrekenen.

De eigen financiële inbreng van de BMI kan in principe nooit hoger zijn dan die van de Belgische partner van wie een daadwerkelijke financiële inbreng wordt verwacht.

Kapitaal:

Het buitenlandse project kan in de vorm van een directe participatie door ons gefinancierd worden. Deze participatie is altijd een minderheidsbelang. Ze moet de Belgische partner de mogelijkheid geven om de meerderheid van de aandelen en de stemrechten te verwerven en/of te behouden. De aanwezigheid van de BMI in het aandeelhouderschap van de lokale vennootschap wordt meestal gekoppeld aan een vertegenwoordiging in de Raad van bestuur en is tijdelijk van aard (tussen 5 à 10 jaar). De uitstapvoorwaarden worden vooraf overeengekomen.

Semi-kapitaal: achtergestelde en/of converteerbare leningen

Om de financiële middelen van een buitenlands project te versterken zonder de positie van de aandeelhouders te verwateren, kan de BMI een financiële bijdrage leveren in de vorm van een achtergestelde lening met een duur van 5 tot 10 jaar en een aflossingsvrije periode van maximum 3 jaar. De vergoeding wordt vooraf bepaald en kan geheel of gedeeltelijk aan het succes van het project gekoppeld zijn, door de integratie van een variabele component in de rentevoet, of door een optie om de lening in aandelen te converteren. De leningen zijn altijd in euro uitgedrukt.

Leningen op lange termijn:

Als aanvulling van de twee andere mechanismen kan de BMI langlopende euro-leningen toekennen. De voorwaarden van deze leningen zijn marktconform en dragen een vaste of variabele intrestvoet en hebben een looptijd van 5 tot 10 jaar, met een aflossingsvrije periode van maximum 3 jaar.

Bemiddeling:

Wij kunnen voor de Belgische onderneming bemiddelen om bijkomende financiering te verkrijgen. Deze bemiddeling kan tot de medefinanciering door Belgische, Europese of plaatselijke instellingen leiden. Bovendien bevordert het semi-openbare karakter van de BMI het vertrouwen van de lokale partners en overheden in het project en in de Belgische onderneming.

Advies:

De BMI kan de ondernemingen laten delen in haar knowhow dankzij 40 jaar ervaring op het vlak van buitenlandse investeringen. Dit kan nuttig en zelfs cruciaal zijn voor ondernemingen die voor het eerst internationaal actief worden of die operaties in nieuwe landen plannen. De BMI geeft deze ondernemingen bovendien toegang tot haar netwerk van contacten met Belgische, buitenlandse en internationale organisaties en bedrijven.