FR   NL   EN
 Home     Contact

Praktische informatie

BMI
Louizalaan 32, bus13
B-1050 Brussel
Tel. : +32 2 776 01 00
Fax: +32 2 770 66 38
E-mail: info@bmi-sbi.be
RPR0411.892.088

Investeringsschema

De investeringsbeslissing van de BMI is het resultaat van een grondig en transparant analyse- en evaluatieproces. Gerekend vanaf het eerste gesprek neemt het gehele proces meestal 3 tot 4 maanden in beslag. Elk project wordt uiteraard in alle vertrouwelijkheid behandeld.

Financieringsaanvraag:

Elke financieringsaanvraag moet samengaan met een businessplan dat een eerste evaluatie van het project mogelijk maakt. Naast de algemene informatie over de onderneming en haar buitenlands project, moet het businessplan de financiële vooruitzichten op korte en middellange termijn beschrijven, zodat men het groeipotentieel en het mogelijke rendement kan beoordelen.

Besluitvormingsproces:

Op basis van een eerste onderzoek (de "Preliminary Screening") door onze diensten beslist de Raad van bestuur of het project wel dan niet ontvankelijk is. Bij een positieve beslissing begint een uitvoerige "due diligence", met een onderzoeksmissie ter plaatse. De resultaten van deze studie worden voorgelegd aan de Raad van bestuur die de uiteindelijke investeringsbeslissing neemt.

Follow-up van het project:

De BMI verzorgt een driemaandelijkse follow-up van het project. Onze analisten verzamelen informatie over de financiële evolutie van het buitenlandse project en verzekeren de invoering of toepassing van een regelmatig rapporteringssysteem. Ze zien toe op de goede financiële prestaties van de investeringen. Als de prestaties ontgoochelen, overleggen onze diensten met de Belgische partner, opdat hij de nodige corrigerende maatregelen zou nemen. De BMI respecteert echter zorgvuldig de autonomie van het beleid van de gefinancierde ondernemingen. De vertegenwoordiging van de BMI in de Raad van bestuur van de buitenlandse entiteit houdt in dat zij zich minstens een maal per jaar ter plekke begeeft.

Uitstap uit het project:

De voorwaarden en de datum voor de terugbetaling van de financiering worden vooraf bepaald. De achtergestelde leningen worden volledig terugbetaald volgens het contractueel vastgelegde terugbetalingsschema of, indien voorzien, omgezet in aandelen. Kapitaalparticipaties worden terugbetaald door middel van put- en/of call-opties, die het mogelijk maken om de door de BMI aangehouden aandelen in de buitenlandse dochter na een vooraf bepaalde periode en tegen een vooraf bepaalde prijsformule te transfereren naar het Belgische moederbedrijf. De financiering kan ook terugbetaald worden door de introductie van het buitenlandse filiaal op een plaatselijke beurs; in dat geval kan de participatie van de BMI aan lokale investeerders verkocht worden.