FR   NL   EN
 Home     Contact

Praktische informatie

BMI
Louizalaan 32, bus13
B-1050 Brussel
Tel. : +32 2 776 01 00
Fax: +32 2 770 66 38
E-mail: info@bmi-sbi.be
RPR0411.892.088

Ondersteuning van de privésector

De privésector speelt een cruciale rol in de economische en sociale ontwikkeling van een land. De BMI moedigt Belgische bedrijven aan om zich in het buitenland te vestigen door lokale entiteiten op te richten. De plaatselijke productie van goederen en diensten, met gebruik van locale werkkrachten, draagt bij tot de technologische ontwikkeling en de verbetering van de levenspeil van de plaatselijke bevolking. Deze aanpak gaat gepaard met een overdracht van knowhow naar deze gastlanden en draagt op die manier bij tot een globalisatie van de economische en technologische uitwisselingen.

De BMI richt zich vooral op Belgische partners die in België al een zekere omvang hebben bereikt en die hun expansie in het buitenland beginnen of verder zetten. Deze expansie vormt een belangrijke bron van groei voor ondernemingen die willen deelnemen aan de toenemende globalisatie van de economie. De impact op de Belgische economie is meetbaar op verscheidene niveaus:

  • Het scheppen van nieuwe banen bij de Belgische partner (productie, logistieke ondersteuning, kaderfuncties)
  • De intensivering van de internationale uitwisselingen en de bekendheid van België in het buitenland
  • Een hogere rentabiliteit van de Belgische ondernemingen

De rol van de BMI vult die van de andere financiële spelers (banken, private equity enz.) aan, door buitenlandse projecten te financieren met de inbreng van risicokapitaal op een lokaal niveau. Belgische bedrijven krijgen immers vaak moeilijk toegang tot lokale financiering, omdat ze nog te weinig naambekendheid hebben of omdat het banksysteem onvoldoende aangepast is. Door een tussenkomst op lokaal niveau te leveren, draagt de BMI bij tot de ontwikkeling van de onderneming, terwijl het Belgische moederbedrijf geen waarborgen op zijn activa hoeft te verlenen.