FR   NL   EN
 Home     Contact

Praktische informatie

BMI
Louizalaan 32, bus13
B-1050 Brussel
Tel. : +32 2 776 01 00
Fax: +32 2 770 66 38
E-mail: info@bmi-sbi.be
RPR0411.892.088

Impact op de lokale economie

De invoering van een markteconomie geeft een groot aantal opkomende landen de kans om buitenlandse investeerders aan te trekken, die knowhow en buitenlands kapitaal meebrengen. Door zich economisch open te stellen ontstaat een zekere dynamiek die vaak uitmondt in:

  • De ontwikkeling van de lokale infrastructuur (aanleg van industrie- of handelszones, ontwikkeling van de communicatie en van netten voor de levering van energie, water, enz.);
  • Op het niveau van de lokale onderneming: de schepping van infrastructuren voor onderzoek en ontwikkeling, productie, logistiek of marketing;
  • De inzet van lokale werkkrachten.

De afgeleide gevolgen hiervan zijn op verscheidene niveaus meetbaar:

  • Sociale impact: toegang van de plaatselijke bevolking tot betaald werk;
  • Economische impact: fiscale inkomsten, ontwikkeling van de financiële markt;
  • Politieke impact: invoering van sociale, economische en milieureglementeringen.

Impact op de Belgische economie

Buitenlandse investeringen zijn voor veel Belgische ondernemingen een noodzakelijke stap voor hun verdere expansie en een bron van groei, met een indirecte weerslag op de Belgische economie. Dit uit zich op het vlak van de werkgelegenheid in België of in een algemene waardestijging van de onderneming.